Literatuur

Zakboek verpakkingen
Het Zakboek Verpakkingen biedt u een compleet, praktisch overzicht van de complete verpakkingsketen, van materialen tot verpakkingsprocessen. Vooraanstaande verpakkingskundigen hebben eraan bijgedragen dit totaalwerk met daarin alle specialismen tot stand te brengen.

Het Zakboek Verpakkingen geeft een beeld van de onstuimige ontwikkeling van verpakkingen en belicht alle kernbegrippen. Er is aandacht voor de verpakkingsmaterialen papier/karton, kunststoffen, metalen, glas, biomaterialen, hout en enkele andere. Diverse technieken en aspecten uit de gehele verpakkingsketen komen aan bod zoals diverse verpakkingsprocessen, aspecten voor belang van het verpakken van voedingsmiddelen, het verpakken van duurzame, industriƫle en gevaarlijke goederen. In een aantal bijzondere onderwerpen wordt ingegaan op aspecten zoals het ontwerpen van verpakkingen, het testen van verpakkingen, druktechnieken, LCA analyses en Europese regelgeving voor voedselverpakkingen. Met veel praktijkvoorbeelden wordt een brug geslagen tussen theorie en dagelijkse praktijk.

‘Packaging Design – a methodical development and simulation of the design process’ door Roland ten Klooster


Roland ten Klooster heeft voor zijn promotie aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen een proefschrift geschreven. Het is getiteld ‘Packaging Design – A methodical development and simulation of the design process’.

Verpakkingen worden vaak als overbodig of zelfs onnodig gezien. Verpakken, echter, is zeer nuttig en noodzakelijk. Toetsing van het gebruik van verpakkingen wordt gecompliceerd door het grote aantal aspecten die een rol spelen bij de realisatie en het daadwerkelijk functioneren van een verpakking. De onderschatte complexiteit van verpakken, de korte doorlooptijden, de gelimiteerde testen die op verpakkingsconcepten worden losgelaten, de lage toelaatbare kosten voor verpakkingsmaterialen, zijn een reden om op zoek te gaan naar een meer gedetailleerd model van het ontwerpproces. Het resultaat is een stage gate model voor het ontwerpen van verpakkingen. Het model is getoetst door experts uit de verpakkingswereld en heeft zijn waarde bewezen.