Duurzame beste frites verpakking voor thuisbezorgen

Verpakkingsontwerp en -advies


Verpakkingsontwerp
Uitgaande van de sterkte van de klant, het imago dat het bedrijf heeft en de merkwaarde van het product, ontwerpt Plato product consultants verpakkingen. Markt en gebruiker staan hierbij centraal, waarbij beschermings-, opslag- en distributie-eisen als vanzelfsprekend in het ontwerpproces worden geïntegreerd. Met hulp van tools zoals contextmapping, clustering and structuring, mindmapping, worden ideeën gemaakt die passen bij de briefing van de marketeer en die recht doen aan het merk. Verpakkingsideeën kunnen vertaald worden naar schetsen, 3D visualisaties, animaties en Rapid Prototyping modellen. Bestaande grafiek wordt in het ontwerp opgenomen of zo nodig mee ontwikkeld. Verpakkingsontwerpen kunnen door Plato getest worden door FEM analyses toe te passen op het ontwerp of door gebruik te maken van specifieke testopstellingen en testen. De functionele specificaties, technische tekeningen, leverancierskeuze en begeleiding van de productie opstart horen tot de vaste activiteiten om een verpakking succesvol in de markt te zetten.

Verpakkingsanalyse
Plato product consultants kan u ook helpen bij het oplossen van verpakkingsproblemen door bestaande verpakking en verpakkingsproces te analyseren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een visuele analyse van de schade die aan een verpakking is opgetreden, een sterkteberekening, een testopstelling, een computersimulatie of een combinatie van deze technieken. De analyse vormt de basis van een advies voor de wijze waarop het probleem het beste kan worden opgelost.
Herhaaldelijk is Plato product consultants gevraagd een oordeel te geven over de haalbaarheid van projecten en ontwerpvoorstellen en het pad aan te geven hoe de ontwikkeling het beste vervolgd kan worden.