Farmdairy, AH - Bio based 2L Can

Duurzaamheidsadvies

Plato product consultants is actief in diverse commissies om duurzaamheid op het gebied van verpakkingen te professionaliseren.

Brief van 12-7-2023 van de commissie Onafhankelijke Experts van het KIDV gericht aan het Afvalfonds Verpakkingen. De brief is een reactie op het persbericht van 29 juni 2023 om per 1 januari 2024 de uitvoeringsorganisaties van het Afvalfonds Verpakkingen – Nedvang, KIDV en Nederland Schoon – samen verder te laten gaan binnen het Afvalfonds Verpakkingen.

Activiteiten Plato product consultants op het gebied van duurzaamheid

Ondersteuning duurzaamheidsstrategie verpakkingen voor Royal FrieslandCampina, LambWeston Meijer, Puratos.

  • Materiaaladvies in keuze voor plastic of gecoat papier/karton voor verschillende bedrijven.
  • Presentaties en workshops op het gebied van ontwikkelingen vanuit duurzaamheid, voorlichting komende wetgeving zoals de Packaging and Packaging Waste Regulation, het inzetten van gerecycled plastic voor food contact materials, Single Use Plastics Directive om te komen tot een strategie.

Lopende en voltooide activiteiten:

  • Werkgroepleider van Plastic Pact Werkgroep Recycling (2020)
  • Werkgroepleider van Plastic Pact Werkgroep Food2Food Recycling van PP (2021)
  • Lid van de Commissie Onafhankelijk Experts van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)
  • Adviseur introductie van watermerk sorteertechniek CurvCode van Filigrade
  • Programmalijn manager programma Design van groeifonds Circular Plastics NL
  • Manager Circular Standup Pouch, iov TNO/Brightlands Material Centre