Category Archives: Sealen

Sealen

Plato product consultants heeft ruime kennis en ervaring met het oplossen van problemen bij het sealen van folies. Het kan hierbij gaan om top-folies die op kunststofverpakkingen worden geseald maar ook om seals van kunststof zakken en sachets.

De seal problemen die vaak voorkomen zijn:

 • Slechte hechting van de seal
 • Lekke seals
 • Beschadigd materiaal rondom de seals
 • Weggedrukt sealmateriaal
 • Verbrand materiaal

Plato product consultants heeft voor het analyseren van sealproblemen diverse tools ter beschikking, waarmee in huis diverse testen uitgevoerd kunnen worden. Ook kan specialistische apparatuur ingezet worden voor onderzoek tot op microscopisch niveau.

Vanwege de ruime ervaring met de opzet en uitvoering van testen zijn wij instaat om een goed advies uit te brengen om het sealen te optimaliseren.

Een greep uit mogelijke testen met als variabelen tijd, druk en temperatuur is:

 • Hot tack peel test
 • T-peel test

Een typisch uitput voor deze testen is een grafiek zoals de onderstaande grafiek, waaruit het optimale werkgebied voor de folie kan worden afgelezen:

Bij dit soort testen wordt ook gekeken naar de manier waarop de folie delamineert bij het uiteen trekken van de seal. Hiermee wordt dan aanvullende informatie verkregen over seal-parameters.

Verdere aanvullende test mogelijkheden zijn:

 • Vacuum burst leak test
 • Bubble leak test
 • Meten van de sealsterkte van gesealde producten
 • Microscopisch onderzoek
 • Scanning Electron Microscopy
 • Scannen op microchannels en punctures in folies
 • Dye penetration leak test

Kortom de mogelijkheden om oplossingen voor uw sealproblemen te vinden zijn legio.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.