Category Archives: Expertise_pagina

Duurzaamheidsadvies

Plato product consultants is actief in diverse commissies om duurzaamheid op het gebied van verpakkingen te professionaliseren.

Brief van 12-7-2023 van de commissie Onafhankelijke Experts van het KIDV gericht aan het Afvalfonds Verpakkingen. De brief is een reactie op het persbericht van 29 juni 2023 om per 1 januari 2024 de uitvoeringsorganisaties van het Afvalfonds Verpakkingen – Nedvang, KIDV en Nederland Schoon – samen verder te laten gaan binnen het Afvalfonds Verpakkingen.

Activiteiten Plato product consultants op het gebied van duurzaamheid

Ondersteuning duurzaamheidsstrategie verpakkingen voor Royal FrieslandCampina, LambWeston Meijer, Puratos.

  • Materiaaladvies in keuze voor plastic of gecoat papier/karton voor verschillende bedrijven.
  • Presentaties en workshops op het gebied van ontwikkelingen vanuit duurzaamheid, voorlichting komende wetgeving zoals de Packaging and Packaging Waste Regulation, het inzetten van gerecycled plastic voor food contact materials, Single Use Plastics Directive om te komen tot een strategie.

Lopende en voltooide activiteiten:

  • Werkgroepleider van Plastic Pact Werkgroep Recycling (2020)
  • Werkgroepleider van Plastic Pact Werkgroep Food2Food Recycling van PP (2021)
  • Lid van de Commissie Onafhankelijk Experts van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)
  • Adviseur introductie van watermerk sorteertechniek CurvCode van Filigrade
  • Programmalijn manager programma Design van groeifonds Circular Plastics NL
  • Manager Circular Standup Pouch, iov TNO/Brightlands Material Centre

Productie


Realistisch ontwerp
Plato ontwerpt verpakkingen die er goed uit zien, maar vooral ook realiseerbaar zijn. Dit is niet altijd eenvoudig vanwege de vele aspecten die hierbij komen kijken. Belangrijk is dat de verpakking niet alleen produceerbaar moet zijn, maar ook efficiënt op een verpakkingslijn verwerkt moet kunnen worden. Vanwege de korte time-to-market moeten vaak in een vroeg stadium keuzes gemaakt worden. Om dit te realiseren weegt Plato product consultants de gewenste innovatie af tegen de haalbaarheid in tijd en kosten. In de afgelopen jaren heeft Plato product consultants op dit terrein grote expertise opgebouwd. Creatief maar realistisch zijn de trefwoorden die Plato product consultants typeert.

Inkoop en assemblage
Als extra dienst kan Plato product consultants ook de inkoop en assemblage van uw verpakking verzorgen, of een van haar partners hiervoor inschakelen.

Optimalisatie verpakkingslijnen
In samenwerking met twee andere bedrijven is Plato product consultants in staat verpakkingslijnen te optimaliseren en zo het rendement van de lijnen te verbeteren. In deze verbetertrajecten worden proces, verpakking en machine meegenomen. Met kleine aanpassingen valt in veel gevallen grote winst te behalen. Integrated Packaging Process Improvement (IPPI) is een methode die het IPPI-team hanteert om een ontwerpproces van marketingbriefing tot aan een goed lopende verpakkingslijn te begeleiden. Meer informatie over IPPI.

Productontwikkeling


Een goed ontworpen product ontstaat als resultaat van een marktgerichte aanpak die aansluit bij de behoeften van de gebruiker en uitgaat van de sterkte van een bedrijf. De ontwerpen van Plato product consultants zijn moderne, goed vormgegeven producten die een hoge attentiewaarde combineren met kwaliteit. Plato product consultants vertaald ideeën via schetsen, 3D studies en detailtekeningen naar prototypes. Leverancierskeuze en begeleiding van de productie opstart horen tot de vaste activiteiten. Political Chess is één van de producten die Plato product consultants in eigen beheer heeft ontwikkeld. Een spin-off daarvan is het Salt-or-Pepper setje. Beide producten zijn te bestellen voor meer informatie klikt u de onderstaande knop aan.

Design vanuit briefing

Een merk vertegenwoordigt een waarde en onder het merk moeten producten verkocht worden die hierbij aansluiten. Een marketeer werkt vanuit begrippen zoals gezond, stevig, natuurlijk, fris, jong maar weet vaak niet hoe deze vertaald moeten worden naar productideeën. Door gebruik van verschillende technieken worden nieuwe ideeën gerealiseerd.
Contextmapping, clustering and classifying and shelf studies kunnen worden ingezet om duidelijkheid te verkrijgen hoe consumenten oordelen over een design voorstel. Met hulp van deze technieken wordt de onzekerheid sterk gereduceerd. Samenwerking met Universiteit Twente, waar wetenschappelijk onderzoek op dit terrein begeleid wordt door een van de medewerkers van Plato product consultants, biedt grote kansen.

Verpakkingsontwerp en -advies


Verpakkingsontwerp
Uitgaande van de sterkte van de klant, het imago dat het bedrijf heeft en de merkwaarde van het product, ontwerpt Plato product consultants verpakkingen. Markt en gebruiker staan hierbij centraal, waarbij beschermings-, opslag- en distributie-eisen als vanzelfsprekend in het ontwerpproces worden geïntegreerd. Met hulp van tools zoals contextmapping, clustering and structuring, mindmapping, worden ideeën gemaakt die passen bij de briefing van de marketeer en die recht doen aan het merk. Verpakkingsideeën kunnen vertaald worden naar schetsen, 3D visualisaties, animaties en Rapid Prototyping modellen. Bestaande grafiek wordt in het ontwerp opgenomen of zo nodig mee ontwikkeld. Verpakkingsontwerpen kunnen door Plato getest worden door FEM analyses toe te passen op het ontwerp of door gebruik te maken van specifieke testopstellingen en testen. De functionele specificaties, technische tekeningen, leverancierskeuze en begeleiding van de productie opstart horen tot de vaste activiteiten om een verpakking succesvol in de markt te zetten.

Verpakkingsanalyse
Plato product consultants kan u ook helpen bij het oplossen van verpakkingsproblemen door bestaande verpakking en verpakkingsproces te analyseren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een visuele analyse van de schade die aan een verpakking is opgetreden, een sterkteberekening, een testopstelling, een computersimulatie of een combinatie van deze technieken. De analyse vormt de basis van een advies voor de wijze waarop het probleem het beste kan worden opgelost.
Herhaaldelijk is Plato product consultants gevraagd een oordeel te geven over de haalbaarheid van projecten en ontwerpvoorstellen en het pad aan te geven hoe de ontwikkeling het beste vervolgd kan worden.

Creativiteit


Een creatief proces kan bijdragen aan het definiëren van knelpunten of problemen in uw organisatie. Ook kan creativiteit leiden tot innovaties en ideeën die uiteindelijk omgezet kunnen worden in realistische oplossingen. Plato product consultants kan door middel van een creatieve workshop of brainstorm oplossingen, innovaties, nieuwe toepassingen en technische mogelijkheden in kaart brengen.

Educatie


Door de grote kennis en ervaring en door de oplossingsgerichte instelling wordt Plato product consultants met grote regelmaat gevraagd bijdragen te leveren aan opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, seminars en congressen. Daarnaast worden regelmatig studenten van de Universiteit Twente (Industrieel Ontwerpen, leerstoel Packaging, Design and Management), Technische Universiteit Delft (faculteit Industrieel Ontwerpen) en de Haagse Hogeschool (Industrieel Product Ontwerpen, afdeling verpakken) begeleid bij afstudeerprojecten. Ook worden er regelmatig cursussen gegeven bij het Nederlands Verpakkings Centrum (NVC).

Project management


Door de grote kennis en ervaring en door de oplossingsgerichte instelling wordt Plato product consultants met grote regelmaat gevraagd bijdragen te leveren aan opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, seminars en congressen. Daarnaast worden studenten van de Universiteit Twente (Industrieel Ontwerpen, leerstoel Packaging, Design and Management), Technische Universiteit Delft (faculteit Industrieel Ontwerpen) en de Haagse Hogeschool (Industrieel Product Ontwerpen, afdeling verpakken) begeleid bij afstudeerprojecten. Ook worden cursussen gegeven bij het Nederlands Verpakkings Centrum (NVC).

Voor projectmanagement gebruikt Plato product consultants moderne tools waarmee projecten gedetailleerd en georganiseerd beheerst worden. Hieronder vallen taak management, time management, project communicatie 1 op 1 en in teamverband, samenwerking, project planning en regelmatige project rapportage.

Project management begint met een logische aanpak

Grafisch ontwerp


Plato product consultants kan het karakter van uw verpakking versterken door het te voorzien van een pakkend grafisch ontwerp. Het ontwerp wordt afgestemd op de bedrukkingstechniek en het te bedrukken materiaal, zodat het ontwerp optimaal tot zijn recht komt. Met grafiek komt een verpakking of product tot leven, wordt emotie versterkt. Plato product consultants ontwerpt labels, posters, brochures, e.d. die aansluiten bij de kwaliteit van het product. Begeleiding vindt plaats tot en met het drukwerk.

Kaart-Plato-2022-Web-1

Ook dit jaar is de nieuwjaarskaart voor Plato weer in eigen beheer ontworpen en geproduceerd.