Educatie


Door de grote kennis en ervaring en door de oplossingsgerichte instelling wordt Plato product consultants met grote regelmaat gevraagd bijdragen te leveren aan opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, seminars en congressen. Daarnaast worden regelmatig studenten van de Universiteit Twente (Industrieel Ontwerpen, leerstoel Packaging, Design and Management), Technische Universiteit Delft (faculteit Industrieel Ontwerpen) en de Haagse Hogeschool (Industrieel Product Ontwerpen, afdeling verpakken) begeleid bij afstudeerprojecten. Ook worden er regelmatig cursussen gegeven bij het Nederlands Verpakkings Centrum (NVC).