Project management


Door de grote kennis en ervaring en door de oplossingsgerichte instelling wordt Plato product consultants met grote regelmaat gevraagd bijdragen te leveren aan opleidingen, cursussen, trainingen, workshops, seminars en congressen. Daarnaast worden studenten van de Universiteit Twente (Industrieel Ontwerpen, leerstoel Packaging, Design and Management), Technische Universiteit Delft (faculteit Industrieel Ontwerpen) en de Haagse Hogeschool (Industrieel Product Ontwerpen, afdeling verpakken) begeleid bij afstudeerprojecten. Ook worden cursussen gegeven bij het Nederlands Verpakkings Centrum (NVC).

Voor projectmanagement gebruikt Plato product consultants moderne tools waarmee projecten gedetailleerd en georganiseerd beheerst worden. Hieronder vallen taak management, time management, project communicatie 1 op 1 en in teamverband, samenwerking, project planning en regelmatige project rapportage.

Project management begint met een logische aanpak